Tradycje mazowieckiej wsi – pszczelarz

Jesienią mieliśmy okazję uczestniczyć w projekcie promującym tradycje mazowieckiej wsi. Był to cykl spotkań przedstawiający pasjonatów, którzy reprezentują “ginące zawody” i kultywują tradycje mazowieckiej wsi.